Bộ nguồn loại AC-DC

mỗi trang
Mean well ELG-240-24A, ELG-240-36A, ELG-240-42A, ELG-240-48A,ELG-240-54A, Call

Mean well ELG-240-24A, ELG-240-36A, ELG-240-42A, ELG-240-48A,ELG-240-54A,

Bộ nguồn ngoài trời công suất 240w đầu ra 24v/36v/42v/48v/54 chuẩn ip65/67

Call: 0937 733 151
Mean well ELG-240-24, ELG-240-36, ELG-240-42, ELG-240-48,ELG-240-54, Call

Mean well ELG-240-24, ELG-240-36, ELG-240-42, ELG-240-48,ELG-240-54,

Bộ nguồn ngoài trời công suất 240w đầu ra 24v/36v/42v/48v/54v chuẩn ip65/67

Call: 0937 733 151
Mean well ELG-200-12A, ELG-200-24A, ELG-200-36A, ELG-200-42A, ELG-200-48A Call

Mean well ELG-200-12A, ELG-200-24A, ELG-200-36A, ELG-200-42A, ELG-200-48A

Bộ nguồn ngoài trời công suất 200w đầu ra 12v/24v/36v/42v/48v/54v chuẩn ip65/67

Call: 0937 733 151
Mean well ELG-200-12, ELG-200-24, ELG-200-36, ELG-200-42, ELG-200-48 Call

Mean well ELG-200-12, ELG-200-24, ELG-200-36, ELG-200-42, ELG-200-48

Bộ nguồn ngoài trời công suất 200w đầu ra 12v/24v/36v/42v/48v/54v chuẩn ip65/67

Call: 0937 733 151
Mean well ELG-150-12A, ELG-150-24A, ELG-150-36A, ELG-150-42A, ELG-150-48A Call

Mean well ELG-150-12A, ELG-150-24A, ELG-150-36A, ELG-150-42A, ELG-150-48A

Bộ nguồn ngoài trời công suất 150w đầu ra 12v/24v/36v/42v/48v chuẩn ip65/67

Call: 0937 733 151
Mean well ELG-150-12, ELG-150-24, ELG-150-36, ELG-150-42, ELG-150-48 Call

Mean well ELG-150-12, ELG-150-24, ELG-150-36, ELG-150-42, ELG-150-48

Bộ nguồn ngoài trời công suất 150w đầu ra 12v/24v/36v/42v/48v chuẩn ip65/67

Call: 0937 733 151
Mean well ELG-100-12A, ELG-100-24A, ELG-100-36A, ELG-100-42A, ELG-100-48A Call

Mean well ELG-100-12A, ELG-100-24A, ELG-100-36A, ELG-100-42A, ELG-100-48A

Bộ nguồn ngoài trời công suất 100w đầu ra 12v/24v/36v/42v/48v chuẩn ip65/67

Call: 0937 733 151
Mean well ELG-100-12, ELG-100-24, ELG-100-36, ELG-100-42, ELG-100-48 Call

Mean well ELG-100-12, ELG-100-24, ELG-100-36, ELG-100-42, ELG-100-48

Bộ nguồn ngoài trời công suất 100w đầu ra 12v/24v/36v/42v/48v chuẩn ip65/67

Call: 0937 733 151
Mean well ELG-75-12A, ELG-75-24A, ELG-75-36A, ELG-75-42A, ELG-75-48A Call

Mean well ELG-75-12A, ELG-75-24A, ELG-75-36A, ELG-75-42A, ELG-75-48A

Bộ nguồn ngoài trời công suất 75w đầu ra 12v/24v/36v/42v/48v chuẩn ip65/67

Call: 0937 733 151
Mean well ELG-75-12, ELG-75-24, ELG-75-36, ELG-75-42, ELG-75-48 Call

Mean well ELG-75-12, ELG-75-24, ELG-75-36, ELG-75-42, ELG-75-48

Bộ nguồn ngoài trời công suất 75w đầu ra 12v/24v/36v/42v/48v chuẩn ip65/67

Call: 0937 733 151
Bộ nguồn meanwell RS-150-5, RS-150-12, RS-150-24, RS-150-48 Call

Bộ nguồn meanwell RS-150-5, RS-150-12, RS-150-24, RS-150-48

loại 150w ngõ ra 5v/12v//24v/48v

Call: 0937 733 151
Bộ nguồn meanwell RS-100-5, RS-100-12, RS-100-24, RS-100-48 Call

Bộ nguồn meanwell RS-100-5, RS-100-12, RS-100-24, RS-100-48

loại 100w ngõ ra 5v/12v//24v/48v

Call: 0937 733 151
Bộ nguồn meanwell RS-75-5, RS-75-12, RS-75-24, RS-75-48 Call

Bộ nguồn meanwell RS-75-5, RS-75-12, RS-75-24, RS-75-48

loại 75w ngõ ra 5v/12v//24v/48v

Call: 0937 733 151
Bộ nguồn meanwell RS-50-5, RS-50-12, RS-50-24, RS-50-48 Call

Bộ nguồn meanwell RS-50-5, RS-50-12, RS-50-24, RS-50-48

loại 50w ngõ ra 5v/12v//24v/48v

Call: 0937 733 151
Bộ nguồn meanwell RS-35-5, RS-35-12, RS-35-24, RS-35-48 Call

Bộ nguồn meanwell RS-35-5, RS-35-12, RS-35-24, RS-35-48

loại 35w ngõ ra 5v/12v//24v/48v

Call: 0937 733 151
Bộ nguồn meanwell RS-25-5, RS-25-12, RS-25-24, RS-25-48 Call

Bộ nguồn meanwell RS-25-5, RS-25-12, RS-25-24, RS-25-48

loại 25w ngõ ra 5v/12v//24v/48v

Call: 0937 733 151
bộ nguồn meanwell RS-15-5, RS-15-12, RS-15-24, RS-15-48 Call

bộ nguồn meanwell RS-15-5, RS-15-12, RS-15-24, RS-15-48

dòng 15w voi đầu ra 5v/12v/24v/48v

Call: 0937 733 151
MEANWELL LRS-35-12, LRS-150F-12 Call

MEANWELL LRS-35-12, LRS-150F-12

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
MEANWELL LRS-35-24, LRS-150F-24 Call

MEANWELL LRS-35-24, LRS-150F-24

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
MEANWELL NES-350-12 (12Vdc/29Ampe) Call

MEANWELL NES-350-12 (12Vdc/29Ampe)

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Bộ nguồn mean well LRS-350-24, LRS-350-12, LRS-350-5 Call

Bộ nguồn mean well LRS-350-24, LRS-350-12, LRS-350-5

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn MEAN WELL LRS-350-12 Call

Nguồn MEAN WELL LRS-350-12

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn MEAN WELL RST-10000-24, RST-10000-48, RST-10000-36 Call

Nguồn MEAN WELL RST-10000-24, RST-10000-48, RST-10000-36

Bộ nguồn công suất cực lớn: 10000W - Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
MEAN WELL RSP-3000-24 Call

MEAN WELL RSP-3000-24

input: 220vac output: 24vdc/125a - Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Mean Well EPS-15-12, EPS-15-24 Call

Mean Well EPS-15-12, EPS-15-24

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well EPP-300-12, EPP-300-15, EPP-300-24, EPP-300-27, EPP-300-48 Call

Nguồn Mean Well EPP-300-12, EPP-300-15, EPP-300-24, EPP-300-27, EPP-300-48

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well RCP-2000-12, RCP-2000-24, RCP-2000-48 Call

Nguồn Mean Well RCP-2000-12, RCP-2000-24, RCP-2000-48

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well RCP-1000-12, RCP-1000-12-C, RCP-1000-24I, RCP-1000-24, RCP-1000-24-C,RCP-1000-48 Call

Nguồn Mean Well RCP-1000-12, RCP-1000-12-C, RCP-1000-24I, RCP-1000-24, RCP-1000-24-C,RCP-1000-48

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well USP-150-12, USP-150-15, USP-150-24, USP-150-36, USP-150-48 Call

Nguồn Mean Well USP-150-12, USP-150-15, USP-150-24, USP-150-36, USP-150-48

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well PPT-125A, PPT-125B, PPT-125C, PPT-125D Call

Nguồn Mean Well PPT-125A, PPT-125B, PPT-125C, PPT-125D

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well PPS-125-3.3, PPS-125-5,PPS-125-12, PPS-125-13.5, PPS-125-15, PPS-125-24,PPS-125-27,P Call

Nguồn Mean Well PPS-125-3.3, PPS-125-5,PPS-125-12, PPS-125-13.5, PPS-125-15, PPS-125-24,PPS-125-27,P

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well MPT-120A, MPT-120B, MPT-120C, MPT-120D Call

Nguồn Mean Well MPT-120A, MPT-120B, MPT-120C, MPT-120D

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well MPS-120-3.3, MPS-120-5, MPS-120-12, MPS-120-15, MPS-120-24, MPS-120-48 Call

Nguồn Mean Well MPS-120-3.3, MPS-120-5, MPS-120-12, MPS-120-15, MPS-120-24, MPS-120-48

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well MPQ-120E, MPQ-120D, MPQ-120C, MPQ-120B, Call

Nguồn Mean Well MPQ-120E, MPQ-120D, MPQ-120C, MPQ-120B,

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well MPD-120A, MPD-120B Call

Nguồn Mean Well MPD-120A, MPD-120B

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
Nguồn Mean Well LPP-150-3.3, LPP-150-5, LPP-150-7.5, LPP-150-12, LPP-150-15,LPP-150-24,LPP-150-27, Call

Nguồn Mean Well LPP-150-3.3, LPP-150-5, LPP-150-7.5, LPP-150-12, LPP-150-15,LPP-150-24,LPP-150-27,

Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr DŨNG

Mr DŨNG - 0937.733.151

Sản phẩm

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 73
  • Hôm nay 399
  • Hôm qua 1,462
  • Trong tuần 4,994
  • Trong tháng 28,893
  • Tổng cộng 1,940,076

Quảng cáo

Đối tác

SẢN PHẨM CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC
BỘ XỮ LÝ BỀ MẶT CORONA -TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH BỀ MẶT VẬT LIỆU IN
PLC SHIHLIN, MITSUBISHI, LIYAN, FATEK...
MÀN HÌNH WEINTEK-EASYVIEW, WEINVIEW
MÀN HÌNH SHIHLIN
MÀN HÌNH  OP320, SANCH
MÀN HÌNH LIYAN
MÀN HÌNH FATEK
SERVO YASKAWA, MITSU, SHIHLIN,TOSHIBA...
BIẾN TẦN Đài Loan
BIẾN TẦN SANCH
ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ
BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MÁY CẮT BAO BÌ
BỘ ĐIỀU CHỈNH LỰC CĂNG DÙNG TRONG NGÀNH BAO BÌ NHỰA
THẮNG - LI HỢP TỪ
SSR - RƠ LE BÁN DẪN
BỘ ĐỤC LỖ BAO BÌ

Top

   (0)